حراج

لارنژیال ماسک

سایزهای 1-5 قیمت : استعلام شود
حراج
حراج

لوله تراشه بدون کاف

سایز 2.5 قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک بیهوشی

Air Cushion Face Mask قیمت : استعلام شود
حراج

مدار بیهوشی

بزرگسال قیمت : استعلام شود
حراج

کتتر مونت

فلکسیبل قیمت : استعلام شود
حراج

نازال کانولا

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله تراکئوستومی کافدار

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله تراکئوستومی بدون کاف

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک ونچوری

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن تنفس مجدد

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله رابط اکسیژن

قیمت : استعلام شود