باند و گاز و پنبه کاوه

صفحه اصلی باند و گاز و پنبه کاوه

حراج

پانسمانهای مسدود کننده

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای زخم های عمیق

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای سوختگی

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای ضد باکتری

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای نرم

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای غیر چسبنده

قیمت : استعلام شود
حراج

فوم ها

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای گاز بانداژ

قیمت : استعلام شود
حراج

سایر پانسمانها

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمان بانداژهای چسبنده

قیمت : استعلام شود
حراج

بانداژها

قیمت : استعلام شود
حراج

لانگ گاز

دولایه 30x40 cm قیمت : 293000تومان