حراج

لوله های درناژ

همووک 12 قیمت : استعلام شود
حراج

لوله ساکشن

ساکشن تیوب قیمت : 555750تومان
حراج

چست باتل

چست باتل قیمت : استعلام شود
حراج

دستکش جراحی لاتکس

قیمت : استعلام شود
حراج

دستکش معاینه لاتکس

قیمت : استعلام شود
حراج

دستکش معاینه نیتریل

قیمت : استعلام شود
حراج

دستکش جراحی ضد حساسیت

قیمت : استعلام شود
حراج

سایر پانسمانها

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای ضد باکتری

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمان فوق جاذب

قیمت : استعلام شود