حراج

اسکالپ وین

اسکالپ وین قیمت : 28200تومان
حراج

آنژیوکت

آنژیوکت 14G قیمت : 99700تومان
حراج

هپارین لاک

صفر بند قیمت : 40200تومان
حراج

نازال کانولا

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن تنفس مجدد

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن ساده

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله رابط اکسیژن

قیمت : استعلام شود
حراج
حراج

چسب کاغذی

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک جراحی

قیمت : استعلام شود
حراج

کیسه استومی

قیمت : استعلام شود
حراج

ست خون

قیمت : استعلام شود
حراج

ترمومتر دهانی

قیمت : استعلام شود
حراج

آنژیوکت

قیمت : استعلام شود
حراج

یورین بگ کیسه ادرار

قیمت : استعلام شود
حراج

هپارین لاک

قیمت : استعلام شود
حراج

سه راهی تزریق

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله تراشه کافدار

قیمت : استعلام شود
حراج

میکروست

قیمت : استعلام شود
حراج

چسب زینک اکساید

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک بیهوشی

قیمت : استعلام شود
حراج

لارنژیال ماسک

قیمت : استعلام شود
حراج

چسب نان وون

قیمت : استعلام شود
حراج

دستکش جراحی لاتکس

قیمت : استعلام شود
حراج

کتتر فولی دو راه

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله تراشه بدون کاف

قیمت : استعلام شود