حراج

لوله تراشه کافدار

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله تراشه بدون کاف

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله تراشه مقاوم به لیزر

قیمت : استعلام شود
حراج

استایلت لوله تراشه

قیمت : استعلام شود
حراج

کتتر ساکشن لوله تراشه

قیمت : استعلام شود
حراج

سوزن بیوپسی پستان

قیمت : استعلام شود
حراج

سوزن بیوپسی مغزی

قیمت : استعلام شود
حراج

سوزن بیوپسی داخل استخوانی

قیمت : استعلام شود
حراج

سوزن بیوپسی بافت نرم

قیمت : استعلام شود
حراج

سوزن بیوپسی بن مرو

قیمت : استعلام شود
حراج

سوزن بیوپسی آمینوسنتز

قیمت : استعلام شود
حراج

سوزن نشانه گذاری پستان

قیمت : استعلام شود
حراج

کاور کفش*

قیمت : استعلام شود
حراج

زیرانداز بیمار

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج عقربه ای

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج جیوه ای

قیمت : استعلام شود
حراج
حراج

میکروست

infusion set with burette قیمت : 496000تومان
حراج

نازال کانولا

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک ونچوری

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن تنفس مجدد

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن ساده

قیمت : استعلام شود
حراج

کتتر فولی دو راه

قیمت : استعلام شود
حراج

ترمومتر دهانی

قیمت : استعلام شود
حراج

ترمومتر مقعدی

قیمت : استعلام شود
حراج

ترمومتر آگزیلاری

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله رابط اکسیژن

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج دیجیتال بازویی

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج دیجیتال مچی

قیمت : استعلام شود
حراج

دستگاه تشک مواج

قیمت : استعلام شود
حراج

پک های جراحی

قیمت : استعلام شود