حراج

هپارین لاک

Dornika Heparin Cap قیمت : 34800تومان
حراج

دستکش جراحی لاتکس

قیمت : استعلام شود
حراج

چسب پی ای

عرض:2.5 طول:9.14 قیمت : استعلام شود
حراج

چسب نان وون

عرض:2.5 طول:9.14 قیمت : استعلام شود
حراج

آنژیوکت

سایز:00 قیمت : 92780تومان
حراج

رابط های تزریق

قیمت : استعلام شود
حراج

سوزن اسپاینال

قیمت : استعلام شود
حراج

تیوب مقعدی رکتال تیوب

قیمت : استعلام شود
حراج

چسب نان وون

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمان پروانه ای

قیمت : استعلام شود
حراج

دستکش جراحی لاتکس

قیمت : استعلام شود
حراج

مارکر پوستی

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک ونچوری

قیمت : استعلام شود
حراج

چسب زینک اکساید

قیمت : استعلام شود