حراج

سوزن بیوپسی داخل استخوانی

قیمت : استعلام شود
حراج
حراج

ست ابزار جایگذاری پروتز لگن

قیمت : استعلام شود
حراج
حراج

پین کاتر

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن ساده

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن تنفس مجدد

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن تنفس مجدد

قیمت : استعلام شود
حراج

+titttt+

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک ونچوری

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک ونچوری

قیمت : استعلام شود
حراج

نخ پلی پروپیلن

قیمت : استعلام شود
حراج

نخ کتان طبیعی

قیمت : استعلام شود
حراج

نازال کانولا

Nasal oxygen cannula adult قیمت : استعلام شود
حراج
حراج

پانسمان پروانه ای

Pharmapore IV قیمت : استعلام شود
حراج

باند سوختگی

قیمت : استعلام شود
حراج

تیوب مقعدی رکتال تیوب

قیمت : استعلام شود
حراج

رابط های تزریق

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله تراکئوستومی بدون کاف

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن تنفس مجدد

قیمت : استعلام شود
حراج

دریپ آنژیوگرافی

قیمت : استعلام شود
حراج

کیسه آب گرم و سرد

قیمت : استعلام شود
حراج

تیوب مقعدی رکتال تیوب

قیمت : استعلام شود