حراج

سوزن نشانه گذاری پستان

قیمت : استعلام شود
حراج

کاور کفش*

قیمت : استعلام شود
حراج

زیرانداز بیمار

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج عقربه ای

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج جیوه ای

قیمت : استعلام شود
حراج

ترمومتر دهانی

قیمت : استعلام شود
حراج

ترمومتر مقعدی

قیمت : استعلام شود
حراج

ترمومتر آگزیلاری

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج دیجیتال بازویی

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج دیجیتال مچی

قیمت : استعلام شود
حراج

دستگاه تشک مواج

قیمت : استعلام شود
حراج

هپارین لاک

Dornika Heparin Cap قیمت : 34800تومان
حراج

دستکش جراحی لاتکس

قیمت : استعلام شود
حراج

چسب پی ای

عرض:2.5 طول:9.14 قیمت : استعلام شود
حراج

چسب نان وون

عرض:2.5 طول:9.14 قیمت : استعلام شود
حراج

آنژیوکت

سایز:00 قیمت : 92780تومان
حراج

رابط های تزریق

قیمت : استعلام شود
حراج

کلمپ

هموستات مستقیم 14سانت قیمت : استعلام شود
حراج

چاقو

قیمت : استعلام شود
حراج

قیچی عمومی استاندارد

قیمت : استعلام شود
حراج
حراج

تثبیت کننده مچ دست

قیمت : استعلام شود
حراج

تثبیت کننده مچ پا

قیمت : استعلام شود
حراج

تثبیت کننده تمام بدن

قیمت : استعلام شود
حراج

تثبیت کننده بازو

قیمت : استعلام شود
حراج

بانداژها

قیمت : استعلام شود
حراج

باند طبی با بافت ساده

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای مسدود کننده

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای زخم های عمیق

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای سوختگی

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای ضد باکتری

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای نرم

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای غیر چسبنده

قیمت : استعلام شود
حراج

فوم ها

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای گاز بانداژ

قیمت : استعلام شود
حراج

سایر پانسمانها

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمان بانداژهای چسبنده

قیمت : استعلام شود
حراج

بانداژها

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک

قیمت : استعلام شود
حراج

نازال کانولا

قیمت : استعلام شود
حراج

نازال کانولا

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل تاخیری

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل تاخیری

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل تاخیری

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل تاخیری

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل تاخیری

قیمت : استعلام شود
حراج

گاز طبی سوختگی وازلینه

قیمت : استعلام شود
حراج

لانگ گاز

قیمت : استعلام شود
حراج

گاز طبی استریل

قیمت : استعلام شود
حراج

گاز طبی استریل

قیمت : استعلام شود
حراج

گاز طبی استریل

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل اولتراسونیک

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل اولتراسونیک

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل اولتراسونیک

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل اولتراسونیک

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل اولتراسونیک

قیمت : استعلام شود
حراج

بانداژها باندکشی

قیمت : استعلام شود
حراج

بانداژها باندکشی

قیمت : استعلام شود
حراج

مچ بند دست

قیمت : استعلام شود
حراج

مچ بند دست

قیمت : استعلام شود
حراج

مچ بند دست

قیمت : استعلام شود
حراج

مچ بند دست

قیمت : استعلام شود
حراج

باند طبی با بافت ساده

قیمت : استعلام شود
حراج

باند طبی با بافت ساده

قیمت : استعلام شود
حراج

باند طبی با بافت ساده

قیمت : استعلام شود
حراج

کتف بند

قیمت : استعلام شود
حراج

کتف بند

قیمت : استعلام شود
حراج

کتف بند

قیمت : استعلام شود
حراج

کتف بند

قیمت : استعلام شود
حراج

باند سوختگی

قیمت : استعلام شود
حراج

باند سوختگی

قیمت : استعلام شود
حراج

باند سوختگی

قیمت : استعلام شود
حراج

ساق بند پا

قیمت : استعلام شود
حراج

ساق بند پا

قیمت : استعلام شود
حراج

ساق بند پا

قیمت : استعلام شود
حراج

ساق بند پا

قیمت : استعلام شود
حراج

ساق بند پا

قیمت : استعلام شود
حراج

قوزک بند

قیمت : استعلام شود
حراج

قوزک بند

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمان بانداژهای چسبنده

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمان بانداژهای چسبنده

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمان بانداژهای چسبنده

قیمت : استعلام شود
حراج

گاز توپی

قیمت : استعلام شود
حراج

سایر پانسمانها

قیمت : استعلام شود
حراج

سایر پانسمانها

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای غیر چسبنده

قیمت : استعلام شود
حراج

آتل گچی

قیمت : استعلام شود
حراج

گاز طبی سوختگی وازلینه

قیمت : استعلام شود
حراج

گاز طبی سوختگی وازلینه

قیمت : استعلام شود
حراج

گاز طبی سوختگی وازلینه

قیمت : استعلام شود
حراج

لانگ گاز

قیمت : استعلام شود
حراج

باند کشی لوله ای

قیمت : استعلام شود
حراج

باند کشی لوله ای

قیمت : استعلام شود
حراج

باند سرجی‌فیکس

قیمت : استعلام شود
حراج

باند سرجی‌فیکس

قیمت : استعلام شود
حراج

باند سرجی‌فیکس

قیمت : استعلام شود
حراج

باند گچی

قیمت : استعلام شود
حراج

باند گچی

قیمت : استعلام شود
حراج

تثبیت کننده بازو

قیمت : استعلام شود
حراج

باند طبی چسب دار

قیمت : استعلام شود
حراج

بانداژها باندکشی

قیمت : استعلام شود
حراج

تثبیت کننده زانو

قیمت : استعلام شود
حراج

تثبیت کننده زانو

قیمت : استعلام شود
حراج

باند طبی کناربافت

قیمت : استعلام شود
حراج

باند طبی کناربافت

قیمت : استعلام شود
حراج

باند طبی کناربافت

قیمت : استعلام شود
حراج

باند طبی کناربافت

قیمت : استعلام شود
حراج

باند طبی با بافت ساده

قیمت : استعلام شود
حراج

باند سوختگی

قیمت : استعلام شود
حراج

باند سوختگی

قیمت : استعلام شود
حراج

باند سوختگی

قیمت : استعلام شود
حراج

باند سوختگی

قیمت : استعلام شود
حراج

باند سوختگی

قیمت : استعلام شود
حراج

تراکستومی (فولاد زنگ نزن)

قیمت : استعلام شود
حراج

بازکننده دهان و ابزار زبان

قیمت : استعلام شود
حراج

بازکننده دهان و ابزار زبان

قیمت : استعلام شود
حراج
حراج

تروکار

قیمت : استعلام شود
حراج

لوازم جانبی رترکتور

قیمت : استعلام شود
حراج

لوازم جانبی رترکتور

قیمت : استعلام شود
حراج

پنست بیوپسی

قیمت : استعلام شود
حراج

پنست بیوپسی

قیمت : استعلام شود
حراج

تیغه لارینگوسکوپ

قیمت : استعلام شود
حراج

تیغه لارینگوسکوپ

قیمت : استعلام شود
حراج

تیوب مقعدی رکتال تیوب

قیمت : استعلام شود
حراج

کتتر فولی دو راه

قیمت : استعلام شود
حراج

دستکش جراحی لاتکس

قیمت : استعلام شود
حراج

هپارین لاک

قیمت : استعلام شود
حراج

هپارین لاک

قیمت : استعلام شود
حراج

پک های جراحی

قیمت : استعلام شود
حراج

پک های جراحی

قیمت : استعلام شود
حراج

دستگاه تشک مواج

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج دیجیتال مچی

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج دیجیتال مچی

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج دیجیتال مچی

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج دیجیتال بازویی

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج دیجیتال بازویی

قیمت : استعلام شود
حراج

ترمومتر مقعدی

قیمت : استعلام شود
حراج

ترمومتر دهانی

قیمت : استعلام شود
حراج

ترمومتر دهانی

قیمت : استعلام شود
حراج

ترمومتر دهانی

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن ساده

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن ساده

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن ساده

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن ساده

قیمت : استعلام شود
حراج

کتتر فولی دو راه

قیمت : استعلام شود
حراج

کتتر فولی دو راه

قیمت : استعلام شود
حراج

کتتر فولی دو راه

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن تنفس مجدد

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن تنفس مجدد

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن تنفس مجدد

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک ونچوری

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک ونچوری

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک ونچوری

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک ونچوری

قیمت : استعلام شود
حراج

نازال کانولا

قیمت : استعلام شود
حراج

نازال کانولا

قیمت : استعلام شود
حراج

میکروست

قیمت : استعلام شود
حراج

میکروست

قیمت : استعلام شود
حراج

اسکالپ وین

قیمت : استعلام شود
حراج

اسکالپ وین

قیمت : استعلام شود
حراج

اسکالپ وین

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج جیوه ای

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج جیوه ای

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج جیوه ای

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج عقربه ای

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج عقربه ای

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج عقربه ای

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک جراحی

قیمت : استعلام شود
حراج

کاور کفش*

قیمت : استعلام شود
حراج

کاور کفش*

قیمت : استعلام شود
حراج

سوزن بیوپسی بن مرو

قیمت : استعلام شود
حراج

سوزن بیوپسی داخل استخوانی

قیمت : استعلام شود
حراج

سوزن بیوپسی داخل استخوانی

قیمت : استعلام شود
حراج

سوزن بیوپسی پستان

قیمت : استعلام شود
حراج

دیلاتور کلیه

قیمت : استعلام شود
حراج

کیسه استومی

كيسه استومي قیمت : 2036000تومان
حراج

خمیر استومی

خمير استومي 12030 قیمت : استعلام شود
حراج

Access sheet

اکسس شیت قیمت : استعلام شود
حراج

چسب پایه

چسب پايه قیمت : استعلام شود
حراج

پودر استومی

پودر استومي 1907 قیمت : استعلام شود
حراج

Adhesive Remover

قیمت : استعلام شود
حراج

گیره استومی

گيره استومي قیمت : استعلام شود
حراج

نخ پلی دیاکسانون

قیمت : استعلام شود
حراج

نخ پلی گلیکونات

قیمت : استعلام شود
حراج

نخ پلی گلاکیتن

قیمت : استعلام شود
حراج

نخ پلی بوتستر

قیمت : استعلام شود
حراج

نخ استیل ضد زنگ

قیمت : استعلام شود
حراج