حراج

سوزن بیوپسی بافت نرم

قیمت : استعلام شود
حراج

پک های جراحی

قیمت : استعلام شود
حراج

کلمپ آتروماتیک

قیمت : استعلام شود
حراج

برش پوست

قیمت : استعلام شود
حراج
حراج

رترکتور خودکار

قیمت : استعلام شود
حراج

رترکتور بازکننده دنده

قیمت : استعلام شود
حراج

پنست بیوپسی

قیمت : استعلام شود
حراج

ابزارهای برشی-میکروسرجیکال

قیمت : استعلام شود
حراج

لوازم جانبی رترکتور

قیمت : استعلام شود
حراج

تروکار

تروکار با متعلقات * قیمت : استعلام شود
حراج

کورت مغز و اعصاب

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن

قیمت : استعلام شود
حراج

نازال کانولا

قیمت : استعلام شود
حراج

نازال کانولا

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل لوبریکنت

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل لوبریکنت

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل لوبریکنت

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل لوبریکنت

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل لوبریکنت

قیمت : استعلام شود
حراج

ژل لوبریکنت

قیمت : استعلام شود
حراج

گاز طبی سوختگی وازلینه

قیمت : استعلام شود
حراج

گاز طبی سوختگی وازلینه

قیمت : استعلام شود
حراج

لانگ گاز

قیمت : استعلام شود
حراج

گرمکن کلیه

قیمت : استعلام شود
حراج

کتف بند

قیمت : استعلام شود
حراج

باند کشی لوله ای

قیمت : استعلام شود
حراج

باند سرجی‌فیکس

قیمت : استعلام شود
حراج

جوراب واریس و آنتی آمبولیسم

قیمت : استعلام شود
حراج

بازکننده دهان و ابزار زبان

قیمت : استعلام شود
حراج

تروکار

قیمت : استعلام شود
حراج

فشارسنج دیجیتال بازویی

قیمت : استعلام شود
حراج

یورین بگ کیسه ادرار

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله تراشه بدون کاف

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله تراشه کافدار

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله تراشه کافدار

قیمت : استعلام شود
حراج

استنت حالب

استنت حالبACA206 قیمت : 72522000تومان
حراج

ست سرم تحت سیستم جاذبه

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک جراحی

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای سوختگی

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای غیر چسبنده

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای آئروسل

قیمت : استعلام شود
حراج

باند طبی چسب دار

قیمت : استعلام شود
حراج

پورت تزریق

قیمت : استعلام شود
حراج
حراج

استنت تراشیال تی شکل

قیمت : استعلام شود
حراج

کیسه آب گرم

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن تنفس مجدد

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن تنفس مجدد

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله تراکئوستومی کافدار

قیمت : استعلام شود
حراج

لارنژیال ماسک

قیمت : استعلام شود
حراج

Gastrostomy Replacement Tube

قیمت : استعلام شود
حراج

Gastrostomy Replacement Tube

قیمت : استعلام شود
حراج

Gastrostomy Replacement Tube

قیمت : استعلام شود