حراج

میکروست

infusion set with burette قیمت : 496000تومان
حراج

باند طبی کناربافت

قیمت : استعلام شود
حراج

لانگ گاز

قیمت : استعلام شود
حراج

گرمکن کلیه

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای گاز بانداژ

قیمت : استعلام شود
حراج

فوم ها

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای نرم

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای نرم

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمانهای نرم

قیمت : استعلام شود
حراج

آتل گچی

قیمت : استعلام شود
حراج

باند سرجی‌فیکس

قیمت : استعلام شود
حراج

باند طبی با بافت ساده

قیمت : استعلام شود
حراج

تراکستومی (فولاد زنگ نزن)

قیمت : استعلام شود
حراج

تروکار

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمان پروانه ای

قیمت : استعلام شود
حراج

پانسمان پروانه ای

قیمت : استعلام شود
حراج

هپارین لاک

قیمت : استعلام شود
حراج

هپارین لاک

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله رابط اکسیژن

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله رابط اکسیژن

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک جراحی

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک جراحی

قیمت : استعلام شود
حراج

یورین بگ کیسه ادرار

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله تراشه بدون کاف

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله تراشه بدون کاف

قیمت : استعلام شود
حراج

کتترهای ادراری حالب

قیمت : استعلام شود
حراج

نخ کت گوت پلین

قیمت : استعلام شود
حراج

نخ پلی گلیکاپرون

قیمت : استعلام شود
حراج

نخ پلی تترافلورو اتیلن

قیمت : استعلام شود
حراج

نخ تیتانیوم

قیمت : استعلام شود
حراج

نخ استیل ضد زنگ چند رشته ای

قیمت : استعلام شود
حراج

لوله های درناژ

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک بیهوشی

قیمت : استعلام شود
حراج

ماسک اکسیژن تنفس مجدد

قیمت : استعلام شود
حراج

اکستنشن کتتر

قیمت : استعلام شود